63 organisaties, 1 doel

Verhogen veilig gebruik ADAS, voor meer veiligheid, duurzaamheid en doorstroming

Campagne veilig gebruik rijhulpsystemen (ADAS) van start

Maandag 11 april 2022 - Vandaag start het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de nieuwe publiekscampagne over het belang van het veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s, ook wel ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) genoemd.

 

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: “Rijhulpsystemen maken autorijden makkelijker. Ik vind dat deze systemen verstandig moeten worden gebruikt, want in dat geval kunnen ze ook een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Met de campagne die nu wordt gelanceerd, laten we zien hoe rijhulpsystemen optimaal kunnen worden gebruikt, op een veilige manier.”

 

Steeds meer hulp onderweg

Rijhulpsystemen zitten in meer voertuigen dan vaak wordt aangenomen: zo is ABS (een systeem dat voorkomt dat wielen van een voertuig blokkeren wanneer er krachtig wordt geremd) sinds 2004 verplicht. Het aantal rijhulpsystemen is ten opzichte van 2018 met 59% gestegen. Omdat ze steeds vaker voorkomen, is het belangrijk dat bestuurders zich ook steeds meer verdiepen in deze rijhulpsystemen. De campagne richt zich naast autobezitters ook op (potentiële) autokopers en leaserijders.

 

Vanaf vandaag gaat de website komveiligthuis.nl/slim live. Op deze website staan diverse tips over veilig gebruik, maar mensen kunnen het hier ook aangeven als hun rijhulpsysteem anders werkt dan verwacht. Daarnaast zullen diverse communicatie-uitingen te zien zijn om mensen veilig op weg te helpen. Zoals de video 'Slim!' 


Het ministerie trekt in de campagne op met de partijen van de ADAS Alliantie, die het belang uitdragen om rijhulpsystemen veilig te gebruiken.


Monitor Rijtaakautomatisering

Maandag 4 april 2022 - In Op 3 juni 2019 ondertekende de Minister van Infrastructuur het ADAS Convenant, waarin de ambitie is vastgelegd om het veilig gebruik van veilige rijhulpsystemen te stimuleren. In navolging van de minister zetten nog 62 publieke – en private organisaties een handtekening onder dit document en gingen in hun eigen werkveld aan de slag met ondersteunende acties: voorlichting, training, advisering en overleg in alle fases van de levensloop van ADAS, van ontwikkeling tot demontage. Om een indruk te krijgen van het effect van al die acties, heeft MuConsult in opdracht van Rijkswaterstaat de Monitor Rijtaakautomatisering ontwikkeld. De eerste versie daarvan is nu gereed. We zetten deze monitor met enige regelmaat in om trends te volgen en waar nodig maatregelen aan te scherpen.

Schravemade volgt Molenaar op als voorzitter ADAS Alliantie

Donderdag 17 maart 2022 - De ADAS Alliantie heeft een nieuwe voorzitter: Henk Schravemade. Hij neemt de voorzittershamer over van Paul Molenaar, die zich nu meer bezig kan gaan houden met in- en externe communicatie. Samen met de overige leden van het ADAS Kernteam spannen zij zich de komende maanden in om een nieuwe versie te ontwikkelen van het huidige ADAS Convenant. Dit convenant stamt uit juni 2019 en loopt medio dit jaar af. Het is ondertekend door 63 deelnemers, die zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel: het veilige gebruik van veilige rijhulpsystemen ofwel Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), tijdens hun hele levensduur. Naast een voorzitter, een communicatieadviseur en een onafhankelijk adviseur (Leo Bingen) bestaat het ADAS Kernteam ook uit vertegenwoordigers van ANWB, Aon, BOVAG, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RAI Vereniging, RDW, Verbond van Verzekeraars en VNA. Henk Schravemade was eerder betrokken bij onder andere het MONO Convenant en TeamAlert, waar hij directeur-bestuurder van was. Momenteel is hij zelfstandig ondernemer in duurzame en veilige mobiliteit.

Henk Schravemade

ADAS Podcast #6 - Wim Vossebelt over aftermarket ADAS

Vrijdag 15 oktober 2021 - V-Tron is een innovatief, Nederlands bedrijf dat rijhulpsystemen produceert, die achteraf in een auto ingebouwd worden. Dat stelt automobilisten in staat stelt om zich sneller, veiliger en duurzamer te verplaatsen. Wim Vossebelt is Managing Partner van V-Tron. In deze podcast deelt hij zijn visie op (ontwikkelingen rondom) ADAS met zijn gastheren Leo Bingen en Paul Molenaar. 

ADAS Podcast #5 - Tim Guiting en Arjan Dijkhuizen over de rol van RDW bij ADAS

Maandag 16 augustus 2021 - In deze aflevering twee gasten: Tim Guiting, Senior Adviseur Ontwikkeling Voertuigreglementering en Arjan Dijkhuizen, ook Senior Adviseur en tevens ADAS specialist. Beiden zijn werkzaam bij de Dienst Wegverkeer, beter bekend als 'het RDW'. Welke ADAS worden binnenkort verplicht en hoe zit het met de Europese Typegoedkeuring? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in ADAS Podcast nummer 5, met Leo Bingen en Paul Molenaar. 

ADAS Podcast #4 - Peter Morsink van RHDHV over infrastructuur en ADAS

Woensdag 7 juli 2021 - Peter Morsink is Senior Consultant Transport & Road Safety bij RoyalHaskoningDHV. Hij adviseert onder meer over de inrichting van infrastructuur en onderzoekt ook hoe ADAS optimaal kunnen functioneren. Hoe kijkt hij naar ontwikkelingen rondom ADAS vanuit dat perspectief? In deze aflevering vragen Leo Bingen en Paul Molenaar hem daarover het hemd van het lijf.  

ADAS Podcast #3 - Jan Willem van der Linden over kalibratie van ADAS

Vrijdag 14 mei 2021 - Tegenwoordig zit in elke auto wel een camera, radar, lidar en/of infraroodsystemen. Voor de juiste (samen)werking van deze systemen moeten die in bepaalde gevallen (opnieuw) gekalibreerd worden. Hoe belangrijk is dat? En wat komt daarbij kijken? Jan Willem van der Linden, dataspecialist bij BOVAG en leider van het ADAS Alliantie project ‘Kalibratie’ wordt in deze episode aan de tand gevoeld door Leo Bingen en Paul Molenaar. 

Donderdag 8 april 2021 - Iedereen heeft wel een paar woordenboeken in zijn of haar kast staan. Maar een ADAS Woordenboek? Wat is dat? En waartoe dient die? Leo Bingen en Paul Molenaar gaan het gesprek met Chris Hottentot van de ANWB, de geestelijk vader van het ADAS Woordenboek, die ook op deze site terug te vinden is.

Woensdag 17 maart 2021 - Veel voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen ofwel ADAS - Advanced Driver Assistance Systems. ADAS maken het de bestuurder gemakkelijker en kunnen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar weet iedere bestuurder wel welke ADAS in zijn auto zitten? En hoe ze werken? En hoe weet je dat ze niet (goed) werken? Hoe zit het met wetgeving? En hoe kijken bijvoorbeeld verzekeraars en schadeherstellers naar ADAS? In deze serie podcasts gaan Leo Bingen en Paul Molenaar op zoek naar antwoorden. 

ADAS Alliantie introduceert ‘het ADAS Woordenboek’

Maandag 9 november 2020 - In de strijd tegen de wildgroei van benamingen van Advanced Driver Assistance Systems (kortweg: ADAS) presenteert de ADAS Alliantie vandaag ‘het ADAS Woordenboek’. Dit is een lijst met voor elk - veel voorkomend - rijhulpsysteem een standaard naam en een korte omschrijving van de werking van het betreffende systeem. Update april 2021: nieuwe versie beschikbaar.

ADAS als wapen in de strijd tegen onveiligheid, uitstoot en files

Maandag 3 juni 2019 - Tijdens het ITS European Congress is vanmiddag bekend gemaakt welke organisaties zich gezamenlijk gaan inzetten om het veilige gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (kortweg: ADAS) in 3 jaar met minimaal 20% te verhogen. Die doelstelling is vastgelegd in het ADAS Convenant, dat inmiddels door 42 publieke – en private organisaties (de ‘ADAS Alliantie’) is ondertekend. Al die organisaties hebben ook hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen voegde vanmiddag de daad bij het woord met de lancering van de nieuwe online community ‘Slimonderweg.nl’.

ADAS Convenant

Dit Convenant heeft betrekking op ADAS:

- conform de definitie van Euro NCAP (2018): ‘ADAS zijn rijtaakondersteunende systemen voor de Assisted Driving Mode’:

 • De bestuurder draagt de volledige verantwoordelijkheid, maar deelt de controle met het voertuig.
 • Het voertuig en de bestuurder delen het detecteren van en reageren op objecten en gebeurtenissen (Object and Event Detection and Response (OEDR)).
 • De bestuurder mag geen secundaire taken uitvoeren, anders dan die zijn toegestaan tijdens normaal rijden.

- voor personenauto’s, bestelwagens en campers.

Veelgestelde vragen

 • Q: Waar staat ADAS voor?
 • A: ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems, oftewel rijhulpsystemen.
  Voorbeelden hiervan zijn autonomous emergency braking, achteruitrijd detectie, blinde hoek detectie (blind spot monitor) en lane assist. 

 • Q: Is het ADAS Convenant een soort keurmerk?
 • A: Nee, de ADAS-Alliantie is zeker geen keurmerk, maar drukt de intentie uit van deelnemende partijen om invulling te geven aan de doelstelling van het ADAS Convenant.

 • Q: ADAS worden toch al verplicht vanuit de EU?
 • A: In Europees verband is een voorstel aangenomen voor aanvullende typegoedkeuringseisen (General Safety Regulation). Hierin zijn meerdere ADAS opgenomen. Deze moeten nog concreet uitgewerkt worden maar de verwachting is dat voertuigen die in 2021 ter goedkeuring worden aangeboden deze ADAS moeten hebben.
  Het convenant richt zich op de komende drie jaren, waarbij ook systemen gestimuleerd worden die niet in de Europese voorstellen zitten. 

 • Q: Wat gebeurt er na 3 juni (de datum dat het ADAS Convenant is ondertekend)?
 • A: De ondertekenaars van het ADAS Convenant gaan aan de slag met hun eigen ADAS Uitvoeringsplan. Dit zal periodiek worden gemonitord door de zes partijen die het initiatief hebben genomen.


 • Q: Welke partijen hebben het initiatief genomen voor het ADAS Convenant?
 • A: RAI Vereniging, Ministerie van I&W, ANWB, AON, Verbond van Verzekeraars en BOVAG.


 • Q: Waarom is een ADAS-Convenant nodig? De voordelen spreken toch voor zich? Verkopen ADAS zichzelf niet?
 • A: Uit onderzoek van IenW blijkt dat circa de helft van de Nederlandse automobilisten onbekend is met ADAS. Zelfs zakelijke rijders weten vaak niet met welke ADAS hun auto is uitgerust. Maar automobilisten die weten dat ze ADAS aan boord hebben gebruiken deze systemen vaak ook en zijn bovendien zeer tevreden over de kwaliteit van hun ADAS. Daarom is het van belang dat automobilisten goed weten wat ADAS is, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken om deze systemen aan te schaffen en ze op de correcte manier te gebruiken om zo een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Nodig is daarvoor de inzet van zowel publieke – als private partijen, die allemaal een belangrijke rol vervullen met voorlichting, training, onderzoek, stimulering, ontwikkeling. Met de ADAS Alliantie geven we hier invulling aan.


Deelnemers van de ADAS Alliantie

Contact

Neem voor vragen over de ADAS Alliantie contact op met 

Paul Molenaar via info@adasalliantie.nl